Rejsebestemmelser - skolerejser

Rejsebestemmelser for skole- og ungdomsgrupper

Kan hentes som PDF nederst på siden

 

Rejsebureauets navn og registreringsforhold

Rejsebureauets navn er ”Skilejrskole.dk”. Et dansk rejsebureau med CVR-nummer: 39 11 06 44


Bureauet er medlem af REJSEGARANTIFONDEN med reg.nr.: 3129.


Der henvises her til lov nr. 315 af 14. maj 1997: “Lov om en REJSEGARANTIFOND” samt tilhørende ændringer i lov nr. 164 af 15. marts 2000 samt lov nr. 207

af 29. marts 2004. Loven omhandler en række forhold vedrørende salg af pakkerejser.


Bestilling og betalingsfrister

Bestilling foretages telefonisk eller skriftligt til bureauet.

En bestilling anses for bindende, når bureauet har modtaget depositum. Bestilleren accepterer hermed også bureauets rejsebetingelser.

Depositum udgør kr. 500,00 pr. betalende deltager, såfremt andet ikke er aftalt.

Depositum indbetales senest 14 dage efter afgivet bestilling, mens restbeløbet – jvf. den fremsendte slutfaktura – skal indbetales senest 35 dage før afrejsen.

 

Indbetaling

Betalinger foretages til Danske Bank, erhvervsafdeling

Reg. nr. 3409, Konto-nr.: 12509340

 

Prisændringer

Bureauet kan om nødvendigt foretage en prisforhøjelse efter bestillingen er gjort bindende.

En prisforhøjelse, der kan skyldes nye afgifter, forhøjede oliepriser eller ændrede valutakurser, der er indtruffet efter bestillingen er gjort bindende,

vil straks blive forelagt bestilleren. Denne kan ophæve aftalen, hvis ændringen medfører en prisforhøjelse på mere end 5 % af rejsens pris.

Ophævelse af en aftale skal foreligge skriftligt fra bestilleren senest 7 dage efter bureauets advisering. Bureauet forpligter sig herefter til at tilbagebetale det indbetalte beløb til bestilleren, som herudover ikke kan kræve yderligere godtgørelse.

 

Frirejser

Nr. 11, 22, 33, 44... osv. rejser gratis på skolerejser (skilejrskole).

Denne frirejseordning gælder kun på rejsearrangementer i katagorien “SKOLE- OG UNGDOMSGRUPPER”.

Kun deltagere der betaler fuld pris tæller med i frirejseordningen.


Ved afbestilling og ændringer af deltagerantallet gælder følgende regler:

- Indtil 35 dage før afrejsen er det indbetalte depositum for den afbestilte deltagers rejse tabt.

Undtagelse: En gruppes deltagerantal kan uden tab af depositum ændres med max. 10 % i perioden indtil 35 dage før afrejsen.

- Ved afbestilling 34-15 dage før afrejsen tilbagebetales 50 % af rejsens pris.

- Ved afbestilling 14-0 dage før afrejsen er rejsens fulde pris tabt.

 

Afbestillings- og rejseforsikring

Rejsende skal være opmærksomme på afbestillings- og rejseforsikringer. Skilejrskole.dk anbefaler at bruge Gouda forsikring. https://www.gouda.dk som kan oplyse og hjælpe om forsikringer, som er interessante for netop jeres rejse

 

Rejsesygesikring

Danske statsborgere er under ferierejser i Norden dækket af en særlig nordisk aftale som betyder, at man kan nøjes med at vise det gule sundhedskort, hvis man får brug for behandling under ophold i norden. Sundhedskortet dokumenterer, at du har ret til samme behandling som med det blå kort.

Mere information kan findes her

 

Rejsens afvikling og generelle vilkår

Rejsen foregår i henhold til det benyttede transportselskabs regler. Skilejrskole.dk optræder som agent for transportselskaber og indkvarteringssteder.

Forsinkelser eller ændringer i rejsens forløb forårsaget af uheld, vejr- eller trafikforhold kan bureauet ikke påtage sig ansvar for.

Krav om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste forårsaget af forsinkelser eller tilskadekomst under rejsen, vil blive afvist af bureauet.

Rejsedeltagerne må være i besiddelse af tilsendt rejsedokumentation, samt selv sørge for at medbringe pas/visum på rejser, hvor dette er påkrævet.

 

Aflysning

Bureauet forbeholder sig ret til at aflyse et gruppearrangement, hvis der ikke er opnået tilstrækkeligt antal tilmeldinger.

Gruppelederen vil da – senest 2 måneder før afrejsen – blive underrettet om aflysningen. Ved en evt. aflysning vil bureauet så vidt muligt tilbyde en erstatningsrejse. Ønsker bestilleren i stedet for en erstatningsrejse det indbetalte beløb refunderet, vil dette blive efterkommet.

Udover tilbagebetaling af det indbetalte beløb kan der ikke stilles krav om yderligere godtgørelse.

 

Reklamationer

Reklamationer skal så vidt muligt fremsættes på stedet.

Eventuelle erstatningskrav skal fremsættes skriftligt til bureauet senest en måned efter rejsens afslutning. Alle krav reguleres efter dansk ret.

Værneting for søgsmål: Sø- og handelsretten i København.


København, 09. marts 2023

Bureau:

Skilejrskole.dk ApS

Torvegade 51, 3.sal

DK-1400 København K

CVR-nummer: 39 11 06 44

E-mail: info @ skilejrskole.dk

Tlf. +45 70 202 201